Hejdå matteångest!

Datum

6 Februari 2018

Nu kommer boken som innehåller precis vad man behöver för att kunna hjälpa egna eller andras barn att komma över mattemotståndet. Den norska succéboken Hur ditt barn fattar matte, av Anne Lene Johnsen och Elin Natås, presenterar en revolutionerande och enkel metod som kan få barnet att gå från mattehatare till en nyfiken elev som räknar med självförtroende. Författarna har haft mycket stor framgång med metoden under lång tid.

– Vi vet att det kan göra en förälder förtvivlad att se barnet sträva med att lära sig matematik, och som föräldrar försöker vi hjälpa till så gott vi kan. Men det tjänar ingenting till att bara förklara teman om och om igen, prata högre eller be barnet att skärpa sig. Det skapar bara frustration, krångel, ”läxkrig” och konflikter och blir varken bra för barnet eller mamma och pappa, säger Anne Lene Johnsen till DN.

Hur ditt barn fattar matte sticker hål på myten att man lär sig matte genom att memorera. Det handlar i stället om att lära sig och bemästra begreppen inom matematiken. Hjärnan behöver fack att stoppa kunskapen i, och det är oftast här det brister. Boken presenterar 17 viktiga grundbegrepp, så som antal, position och form. Med hjälp av metoden ringar den vuxne in vilka av begreppen som eleven saknar, och sedan lär man sig att förklara dem så att barnet förstår.

Eleven får sedan öva på begreppen och med bokens hjälp kan den vuxne enkelt kontrollera att principerna sitter. Då skapas en solid grund som barnet kan bygga alla nya kunskaper på. Författarna lotsar sedan den vuxne och barnet steg för steg genom de matematiska begreppen, som tal och talförståelse, ental, tiotal, de fyra grundläggande räknesätten, bråk, decimaler, procent och promille, mätning och klockan, geometri, algebra och funktioner. Alla områden i grundskolans kursplan för matematik täcks in.

Metoden i Hur ditt barn fattar matte är lätt att förstå och använda – du behöver inte vara matteproffs själv för att ditt barn ska bli det! Boken baserar sig på forskning och många års praxis och erbjuder mycket handfasta strategier för att lyckas.

I slutet av boken går författarna igenom olika orsaker till inlärningssvårigheter och hur man bäst bemöter hindren och löser problemen.

Relaterat

Om boken

Många kan nog känna igen sig i den förtvivlan man som förälder känner när man försöker hjälpa ett barn som sliter med matteläxorna. Nu kommer den norska succéboken på svenska, boken som visar att lösningen på matteproblemet är enklare än du tror!

Hur ditt barn fattar matte visar hur ditt barn kan besegra begreppen inom matematikens värld. Det är en revolutionerande bok som sticker hål på myten att det är genom att memorera som man lär sig matte. Genom att istället fokusera på matematikens grundläggande principer skapas en solid grund som barnet kan bygga vidare på. Steg för steg lotsas du och barnet genom de matematiska begreppen som tal och talförståelse, ental, tiotal, de fyra grundläggande räknesätten, bråk, decimaler, procent och promille, mätning och klockan, geometri, algebra och funktioner.

Boken går pedagogiskt och grundligt igenom hur man bemöter inlärningsproblem och visar enkelt och lättfattligt hur man löser problemen på det effektivaste sättet. Du som förälder behöver inte vara ett proffs på matte för att kunna stötta ditt barn. Boken är lätt att förstå och använda, skriven på ett lättfattligt språk med enkla förklaringar till varje moment. Den tar också upp möjliga orsaker till inlärningssvårigheter.

Att bli bra på matte är något som många barn önskar, de vet bara inte hur de ska göra. Genom att få grundförståelsen ger du barnet chansen att på riktigt förstå.

Läs mer

Anne Lene Johnsen, Elin Natås

Hur ditt barn fattar matte

Relaterade artiklar

6 februari 2018

Hejdå matteångest!