Norstedts bokcirkel: Mannen som visste allt av Deborah Levy

Datum

11 Mars 2020

Deborah Levys Mannen som visste allt är en kritikerhyllad roman om svårigheten att se sig själv och andra. En berättelse om ett Europa på tröskeln mellan gamla och nya politiska ideal. Här finns gott om samtalsämnen för en bokcirkel!

Nu är det dags att bjuda över dina bokkompisar igen. Här finns en guide över några saker som är bra att tänka på innan ni sätter igång! Nedan följer frågor att använda om ni väljer Deborah Levys Mannen som visste allt till er bokcirkel. Använd gärna hashtaggen #norstedtsbokcirkel i sociala medier så vi får hänga med! 

Trevlig läsning! 

Bokcirkel frågor till Deborah Levys Mannen som visste allt

Karaktärer i boken. Beskriv dem! Kände du igen dem från ditt eget liv eller hade de personlighetsdrag du kände igen dig själv i? Eller kanske var det precis tvärtom? Försök beskriva din upplevelse av karaktärerna. 

Miljöbeskrivningar i boken. Fanns det miljöbeskrivningar i boken? Hur användes de för att framställa till exempel en karaktärs sinnesstämning eller en ny scen?

Fanns tydliga tidsmarkörer? Använde sig författaren av beskrivningar av tidsmarkörer för att sätta historien i sin rätta epok, vilka?

Rytmen och språket i boken. Försök beskriva hur du upplevde rytmen och språket i berättelsen. Ändrade sig rytmen under berättelsens gång? Hade berättelsen och dess karaktärer ett språk som du tyckte om?

Har boken ett övergripande tema? Vill den säga något större om världen eller en aktuell fråga? 

Drömlikt. Många av Deborah Levys romaner har det drömlika scenariot och den drömlika miljön gemensamt. I Mannen som visste allt återges händelser och skildras personer som kanske inte är helt och hållet realistiska. Hur framgår det, tycker du?

Minnet. Jennifer, Sauls flickvän är fotograf och i Mannen som visste allt spelar bilden en viktig roll. Bilden, minnet och tiden - hur hänger de sambanden ihop? Har Saul någonsin mognat som människa eller är han ”frusen i tiden”?

Musiken. I Mannen som visste allt spelar Beatles musik en väldigt stor roll. Många dolda citat finns insmugna i texten. Från sången Penny Lane återfinns till exempel fyra karaktärer, bland annat sjuksköterskan. Hittade ni fler?

Politisk kritik med hjälp av humor – fungerar det? I Mannen som visste allt använder sig Deborah Levy av humorn för att skriva politisk och social kritik. Kan man säga Sauls sjukhusvistelse är en parafras på tillvaron för invånarna i DDR? Hur skildras egentligen livet i DDR?

Hur skildras kärlekens villkor? Till syvende och sist är Mannen som visste allt också en roman om kärlekens villkor. Om kärlekens möjligheter och omöjlighet. Vad tror vi har utspelat sig  mellan Saul och Jennifer i spannet under de 28 år som gått? Sympatiserade ni extra mycket med någon av karaktärerna?

Relaterat

Om boken

Det är 1988 och den unge historikern Saul Adler kliver ut på det berömda övergångsstället vid Abbey Road Studios i London för att hans flickvän Jennifer ska ta en bild av honom. Någon stund senare vaknar Saul till liv när en tysk bilförare står lutad över honom och frågar hur han mår. Saul reser sig upp, borstar av sig, ser att han har några skrubbsår men att han i övrigt är oskadd. Men plötsligt stämmer ingenting, verkligheten har fått slagsida. Jennifer gör genast slut med honom: Fuck off Saul, skriker hon i avsky och Saul ger sig lite stukad iväg på sin planerade forskningresa till DDR. Han blir blixtförälskad i sin östtyska guide, tolken och översättaren Walter, som samtidigt övervakar Sauls förehavanden. Ännu mer komplicerat blir det när Walters syster, Luna kallad, ett inbitet Beatlesfan, förför Saul.

När Saul sedan vaknar är det 2016 och vid hans sida sitter Jennifer, fast 28 år äldre. Vad var det som hände egentligen? När korsade Saul Abbey Road? Och hur kommer det sig att London och Berlin, under Sauls berättelse, burit på sådana likheter?

Läs mer

Deborah Levy

Mannen som visste allt

Relaterade artiklar

11 mars 2020

Norstedts bokcirkel: Mannen som visste allt av Deborah Levy