David Thurfjell nominerad till Stora Fackbokspriset 

Foto: Magnus Liam Karlsson

Datum

19 November 2020

Foto

Magnus Liam Karlsson

David Thurfjell kan den 26 november få Stora Fackbokspriset för sin bok Granskogsfolk. I boken tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik. Det blir en berättelse om vår relation till den natur som vi älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt söker dominera eller fjärma oss ifrån.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål delar varje år ut Stora Fackbokspriset om 125 000 kronor till den eller de som skrivit årets fackbok i enlighet med Forum Axess devis ”Vetenskap, bildning tradition”. 

Tanken är att stödja framstående essäistiskt humanistiskt författarskap som lyfter fram vetenskap, bildning, tradition med hög stilistisk och fackmässig verkshöjd. Syftet är att på svensk botten uppmuntra en berättande humanistisk bildningstradition präglad av stilistisk briljans.

Relaterat

Om boken

Läs mer

David Thurfjell

Granskogsfolk

Relaterade artiklar

Foto: Magnus Ragnvid

2 januari 2023

Nya böcker i januari 2023