David Thurfjell – Årets kultursvensk 2020

Foto: Magnus Liam Karlsson

Datum

28 Januari 2021

Foto

Magnus Liam Karlsson

Granskogsfolk tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria. Nu har tidningen Fokus utnämnt honom till Årets kultursvensk 2020.

”I en tid då alla söker sin identitet är det lätt att inte se skogen för alla träd. Årets kultursvensk har i bokform hjälpt svenskarna att bättre förstå sig själva. I ett av världens mest sekulariserade länder lever trots allt andligheten, men den får sitt utlopp i naturen, snarare än i kyrkan. Svenskarna finner samhörighet med och speglar sig i mossa, mull och barr. Boken Granskogsfolk gav svenskarna tillbaka en självklar nationell kultur”, skriver tidningen i sin motivering.

David Thurfjell, proffesor i religionsvetenskap, berättar för Fokus hur han fick idén till Granskogsfolk:

– Jag hade skrivit om religiösa minoriteter; om muslimer och romer, om minoritetskulturer, och höll föredrag för polisen och socialtjänsten. I frågorna jag fick fanns en okunskap om majoritetskulturens egna arv. Jag kom fram till att man upplevde att man själv var en neutral instans. Medan det fanns olika minoriteter som var bärare av kultur. Men i mötet med muslimer är det ju två kulturer som möts. Och vad är då innehållet i det andra?

Relaterat

Om boken

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen för att hitta en plats för kontemplation. Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det?

I Granskogsfolk tecknar David Thurfjell den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik. Det blir en berättelse om vår relation till den natur som vi älskar och är en del av, men som vi samtidigt ständigt söker dominera eller fjärma oss ifrån.

Läs mer

David Thurfjell

Granskogsfolk

Relaterade artiklar

Foto: Magnus Ragnvid

2 januari 2023

Nya böcker i januari 2023