Lena Einhorn släpper bok om coronapandemin

Foto: Agneta Åkesson

Datum

12 Januari 2022

Foto

Agneta Åkesson

Pandemivåren 2020 befann sig Sverige, ett land präglat av sunt förnuft, vetenskap och demokratiska värderingar, helt plötsligt i världsnyheternas flöde och man sa: vi har rätt och alla andra har fel. Vad var det egentligen som hände? Det diskuterar Lena Einhorn, författare, filmare och regissör, samt utbildad läkare med en doktorsgrad i virologi, i boken Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter.

Lena Einhorn berättar:

– Vad jag kände dessa veckor var en oerhörd häpnad, över att ingen i ansvarig ställning gjorde något, över att ingen beslutsfattare tog hotet på allvar, över att uppenbara varningssignaler klingade ohörda. Jag kan jämföra det med känslan jag fick när jag vaknade av jordbävningen i Los Angeles, 1994, och allt skakade och gatlyktorna slocknade. ‘Varför har ingen ansvarig sagt att det här skulle hända?’ Men den häpnaden varade bara i en sekund. Häpnaden jag kände våren 2020 tog aldrig slut.

Lena Einhorn beskriver med exakthet i blicken hur hon gick från förvåning till aktivism och hur hon kastades tillbaka till sin tidigare profession som virolog, en verksamhet som hon trodde att hon lämnat för flera decennier sedan, långt innan hon blev författare på heltid. Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter följer de första två årens pandemidebatt, beskriver förloppen och blottlägger många av de underliggande processerna.

Det är dags nu, att börja titta närmare på vad som hände när Sverige och världen drabbades av covid-19-pandemin – och att ta vara på lärdomarna.

– Det finns inga enkla svar under en pandemi, säger Håkan Bravinger, förläggare Norstedts. Det är något vi alla säkert är överens om. Samtidigt har jag burit på en känsla att det är de enkla svaren som hela tiden har eftersökts av myndigheter och folkvalda. Att då komma med en avvikande åsikt har krävt ett enormt mod – och kanske har denna avvikande åsikt även äventyrat ett gott rykte eller en akademisk karriär. Lena Einhorns bok belyser det faktum att under denna pandemi har Sverige agerat på ett sätt som inte riktigt går att känna igen och det är dags att vi börjar diskutera dessa saker. Det handlar inte bara om vetenskap och rätt och fel, det handlar i lika hög grad om demokratifrågor och om vilket land vi vill leva i.

Relaterat

Om boken

"Vad jag kände dessa veckor var en oerhörd häpnad, över att ingen i ansvarig ställning gjorde något, över att ingen beslutsfattare tog hotet på allvar, över att uppenbara varningssignaler klingade ohörda. Jag kan jämföra det med känslan jag fick när jag vaknade av jordbävningen i Los Angeles, 1994, och allt skakade och gatlyktorna slocknade. ´Varför har ingen ansvarig sagt att det här skulle hända?´ Men den häpnaden varade bara i en sekund. Häpnaden jag kände våren 2020 tog aldrig slut."

Pandemivåren 2020 befann sig Sverige, ett land präglat av sunt förnuft, vetenskap och demokratiska värderingar, helt plötsligt i världsnyheternas flöde och man sa: vi har rätt och alla andra har fel. Vad var det egentligen som hände?

Lena Einhorn beskriver med exakthet i blicken hur hon gick från förvåning till aktivism och hur hon kastades tillbaka till sin tidigare profession som virolog, en verksamhet som hon trodde att hon lämnat för flera decennier sedan, långt innan hon blev författare på heltid. Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter följer de första två årens pandemidebatt, beskriver förloppen och blottlägger många av de underliggande processerna.

Det är dags nu, att börja titta närmare på vad som hände när Sverige och världen drabbades av covid-19-pandemin - och att ta vara på lärdomarna.

Läs mer

Lena Einhorn

Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter

Relaterade artiklar

Foto: Debora Mittelstaedt

31 januari 2024

Våra nya böcker i februari 2024