Prisma litteraturpris till Sara Hallström

Foto: Alice Johansson

Datum

14 December 2023

Foto

Alice Johansson

Det nyinstiftade priset som uppmärksammar queer litteratur utser Tvätta och bli tvättad till  årets diktsamling.

Det nyinstifade priset Prisma vill uppmärksamma och prisa verk som utforskar och förnyar den queera litteraturen och som med sin omstörtande potential och hantverksskicklighet engagerar en queer publik.

I måndags delades årets priser ut och årets diktsamling är Sara Hallströms Tvätta och bli tvättad.

Grattis Sara! Vad betyder det här priset för dig?

– Jag blev otroligt glad över att få ett pris som detta för mina dikter. Det känns så stort att bli läst på djupet och diskuterad av läsare från det queera communityt.  Det gör mig djupt tacksam. Det känns som att få sina dikter vattnade så att de kan växa.

– Jag vill också tänka mig frågan som Vad betyder det här priset för det queera skrivande communityt, för den queera litteraturvärlden. Priset är ett sätt att lyfta och uppmärksamma att det finns mycket queer litteratur, och förhoppningsvis också stimulera fler och oskrivna texter.

– Det betyder också att i tider av stark repression, våld och konservatism i många delar av världen, Sverige inkluderat, få en plattform att fokusera på våra berättelser, våra dikter, vår kunskap och vår kreativitet. Priset belyser hur dessa berättelser finns inom alla kategorier av litteratur, och påminner om hur queera berättelser inte föds "bara" som motstånd mot en straight cis-världs dominans, utan lika mycket ur en egen rik fantasi och spretig tradition av realism och fiktion som omkullkastar rådande ordningar och som kopplar arm med flera rörelser än sin egen. Alla kamper för en annan värld hör ihop och i termen queer finns viljan att lösa upp gränser, nationalstaten inkluderad.

– Jag tänker att ett pris är ett pris och tävlingar är bäst när de är lekfulla snarare än handlar om status. För framtida priser vore det fantastiskt att bredda den litterära potentialen och de möjliga kreativa utbytena i priset. Skapa fler mötesrum för queers som skriver och vill skriva, outgivna liksom utgivna, för att mata den queera kreativiteten och tillgängliggöra skrivande rum.

– Vinnarskaran av detta första Prisma-pris speglar ett gäng bra och viktiga böcker. Däremot speglar vi som vann inte den queera litteraturen utan är ett porträtt av den struktur som premierar, möjliggör och lyfter vita författares författarskap på bekostnad av skrivande personer tillhörande den globala majoriteten. Det är inget nytt. Det finns verktyg för att förändra och fördela resurser på helt andra vis. De måste vi använda för att skapa mycket mer relevanta, möjliga och rika rum för skrivande, oavsett priser.

Vill du berätta om din bok?

– Den här boken är ett experiment inriktat bland annat på att beskriva olika former av omsorg, sammanbundna av sin närhet till vatten. Det var roligt och njutbart för mig att skriva fokuserat om taktilitet, vatten och material. Zooma in på ting och saker och deras skiftande betydelser. Objektens närvaro till våra kroppar, och våra kroppar som objekt, med eller mot vår vilja.

– Jag tänkte mig boken som ett diagram av överlappande cirklar. Omsorgen som beskrivs är å ena sidan institutionell och å andra sidan sexuell. Omsorg som något man säljer, något som pengar mjölkas ur. Omsorg som något hårt och ibland påtvingat. Omsorg som något försummat. Omsorg som själadödande eller livgivande att utföra, beroende på villkoren för den. Omsorg som den kan se ut för queers som ofta kompenserar för samhälles bristande omsorg om just oss. Sex som omsorg och källa till glädje.

– Dikterna utforskar och benämner sexualitet och kropp som något flytande, transformativt som vatten. Inte flytande som i att kunna överskrida sina villkor, men flytande som i att ständigt förvandlas och att förvandlas ihop med andra. Där finns också sexuella bilder som för mig har att göra med en lädertradition, där sex inte nödvändigtvis knyts till normativt sexualiserade kroppsdelar och vad en förväntas begära av dessa, utan istället till en uppsjö av andra handlingar som blir och är sexuella. Service, underkastelse, lekar med ordning eller hål. Motstånd mot helhet, att istället hyperfokusera på delar och bitar, material och vinklar.

– Vattentemat är också kopplat till renhet i dikterna. Konkret renhet och konkret rengöring men också ideologisk renhet, något vårt samhälle konstant reproducerar och som vi bär och som tar sig olika uttryck i olika rum.

– Det var mycket jag ville säga med boken, och det finns mer kvar. I övrigt är jag så glad över att boken håller på att översättas till engelska, och senare även ska översättas till kroatiska.

Relaterat

Om boken

Sara Hallströms nya diktsamling kretsar kring vatten och kroppar. Vatten rinner som språk mellan fingrarna, händer tvättar, vätskor rinner in i och ut ur läckande kroppar. Kropparna är verktyg, både för det intima och det institutionella: allmänningen som strömmar genom kranarna, den queera gemenskapens glittrande överflöd av vätskor. Dikterna rör sig mellan upplösning och sammanfogning. Här finns handfaten och badrummen i vilka man blir till. Hål slickade med förståelse. Ett skimrande slem. Sug upp, svälja, spotta ut. En tvål i vilken språket inte når in.
Sara Hallström är poet och förskollärare, bosatt i Göteborg. Hon debuterade med Vi måste ha protein 2004 och har sedan dess gett ut sex böcker. För diktsamlingen Rötter smälter belönades hon med Mare Kandre-priset med motiveringen: ”sinnliga dikter där människor klyvs mitt itu av kollisionen mellan kärleken och förståndet”. Senast utkom Jag vill att mina barn ska tillhöra (2015).Om den skrev Lyra Ekström Lindbäck i Dagens Nyheter:”Det här är ingen liten dikt. Faktum är att jag tror att Sara Hallström är en av få samtida poeter som har potential att bli riktigt, riktigt stor. Det svenska litteraturfältet borde börja ge henne det erkännande som hon förtjänar. För här har vi en poet som inte bara har en unik riktning, hon är dessutom så öm och intelligent att hennes skrivande aldrig kommer att stelna.”

Läs mer

Sara Hallström

Tvätta och bli tvättad

Relaterade artiklar

Foto: Alice Johansson

14 december 2023

Prisma litteraturpris till Sara Hallström