Tvätta och bli tvättad

Författare

Sara Hallström

Tvätta och bli tvättad

Svenska

2023-04-19

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Lyrik

Mediekontakt

Lina Sjögren

Författare

Recensionsdag

2023-05-08

Publiceringsdatum

2023-04-19

Formgivare omslag

Anna Davison

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Inbunden, E-bok

Produktion

Papper

Munken Premium Cream

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113125138

Antal Sidor

68

Vikt (kg)

0.26

Ryggbredd (mm)

12

Höjd (mm)

235

Bredd (mm)

156

Klimatpåverkan

165g CO2e
Papper
ca 82 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 16 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 67 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Tvätta och bli tvättad

Recensioner

”Det är både vackert och illavarslande, både villkor och ömhet”

“Med små drag tecknas en kropps- och språkuppfattning, där vi redan är indränkta av omvärld och varandra. Den röda tråden är vattnet: ‘Den röda tråden är transparent’. Den droppar från tungor och avtecknar sig som svett på tröjorna. Det är avskalat, men det är inte stramt. Snarare naket.”

”Det är en vacker bok.”

Böcker av författaren

Om boken

Sara Hallströms nya diktsamling kretsar kring vatten och kroppar. Vatten rinner som språk mellan fingrarna, händer tvättar, vätskor rinner in i och ut ur läckande kroppar. Kropparna är verktyg, både för det intima och det institutionella: allmänningen som strömmar genom kranarna, den queera gemenskapens glittrande överflöd av vätskor. Dikterna rör sig mellan upplösning och sammanfogning. Här finns handfaten och badrummen i vilka man blir till. Hål slickade med förståelse. Ett skimrande slem. Sug upp, svälja, spotta ut. En tvål i vilken språket inte når in.
Sara Hallström är poet och förskollärare, bosatt i Göteborg. Hon debuterade med Vi måste ha protein 2004 och har sedan dess gett ut sex böcker. För diktsamlingen Rötter smälter belönades hon med Mare Kandre-priset med motiveringen: ”sinnliga dikter där människor klyvs mitt itu av kollisionen mellan kärleken och förståndet”. Senast utkom Jag vill att mina barn ska tillhöra (2015).Om den skrev Lyra Ekström Lindbäck i Dagens Nyheter:”Det här är ingen liten dikt. Faktum är att jag tror att Sara Hallström är en av få samtida poeter som har potential att bli riktigt, riktigt stor. Det svenska litteraturfältet borde börja ge henne det erkännande som hon förtjänar. För här har vi en poet som inte bara har en unik riktning, hon är dessutom så öm och intelligent att hennes skrivande aldrig kommer att stelna.”

Läs mer

Sara Hallström

Tvätta och bli tvättad

Om boken

Vad är omsorg?
Det hoprafsande helande bortstötande greppet.
Jag vill att mina barn ska tillhöra är en diktberättelse.
Den lägger sig hos det som ibland kallas barndomens kvinnoland.
Att vara här är att vara på gränsen mellan vård och värld. Kärlek är upprepning.
En pedagogs undran om sina, andras, våra, allas, några barn.
En lesbisk kropp, ett könat rum, en institution och en rytm.
Att tvätta sina händer, att finnas där det finns rinnande vatten, att få tyst på någon.
Att gråta bort ansikten, att höra ihop, att gå hem. Att separera dig ur mig,
att skämmas och att vara stolt.

Sara Hallströms nya diktsamling utspelas i vad som liknar ett klassrum för yngre. Om hennes senaste diktsamling Torg, korg, eko (2010) skrev Göran Sommardahl: "Och det absolut märkvärdiga med Sara Hallströms poesi är att hon hittar en tilltalsvinkel, en utsägelsepunkt som motsäger varje normalt prat. Hon frågar inte hur världen ska vara beskaffad för att vi ska vilja vara där, eller hur vi ska vara beskaffade för att få självklar hemortsrätt. Hon låter själva samhället fråga sig hur det ska vara beskaffat för att stå ut med sig självt, hur det ska kunna inrymma sig självt."

Läs mer

Jag vill att mina barn ska tillhöra

Sara Hallström

Jag vill att mina barn ska tillhöra

Om boken

Efter de hyllade Vi måste ha protein och Rötter smälter återkommer Sara Hallström nu med en ny diktsamling, Torg, korg, eko.

Hennes nya diktsamling rör sig mellan plats och plats, röst och röst; ett eko lagt i en korg, buret över ett torg. Hon låter genom benhårt betraktande sviter väcka tanken om en dikt som förmår förklara sig själv. Med sin redan typiska musikalitet visar hon ännu en gång att hon tillhör en av den nya svenska poesins starkaste företrädare.

Läs mer

Torg, korg, eko

Sara Hallström

Torg, korg, eko

Om boken

Sara Hallström återkommer med ny, stark diktsamling efter den uppmärksammade debuten med Vi måste ha protein.

Sara Hallströms nya diktsamling Rötter smälter är både sinnlig och visionär. Människa och landskap, känsla och tanke berör varandra, skrapar mot varandra, ständigt i rörelse. Det är en dikt där kärleken kan anas som just en sådan rörelse.

Gränsen för dig i mig har flyttats fram, rör sig
som skymning längs skymningen

Sara Hallström är en poet som redan efter två diktsamlingar framstår som en av de mest särpräglade och intensiva rösterna i den nya svenska lyriken.

Sara Hallström är född 1979 och bosatt i Göteborg. Hon debuterade 2004 med samlingen Vi måste ha protein, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris.

Läs mer

Rötter smälter

Sara Hallström

Rötter smälter

Om boken

Vi måste ha protein är en diktsamling som med humor och språklig pregnans tecknar kärlekens och kroppens landskap, som vill utforska begrepp som stad, tid, biologi och makt.

Ett ljus lyser upp ögat inifrån, kastar mjuka skuggor i pupillen.
Munnen ett brott där tungorna gnistrar och vrider, bryter bland kol och sten,
stavelserna som stiger i blicken när den letar,
hettan som bryter stearin tillbaka till flytande form.
Bröstkorgen ett bål och handen en lykta,
svängande genom buskar täta av klorofyll och mörker

Läs mer

Vi måste ha protein

Sara Hallström

Vi måste ha protein

Nyheter

Foto: Alice Johansson

14 december 2023

Prisma litteraturpris till Sara Hallström

IntervjuerNyheter