Fatta lagen – nu som lärarhandledning!

Datum

6 November 2019

Många, särskilt unga, känner inte till sina rättigheter. Och de är inte medvetna om sina skyldigheter. Fatta lagen! av juristen Dona Hariri är boken som gör lagen tillgänglig för alla. Juridik anses ofta svårt och krångligt, men här förklaras saker på ett sätt som alla kan förstå. Med hjälp av den här boken får du veta vad som gäller när – eller helst innan – du hamnar i en rättssituation. Områden som beskrivs är framför allt sådana som unga människor berörs av.

– Att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter innebär att du har en större insikt i hur samhället fungerar och du får kontroll över ditt liv och förståelse för de beslut du fattar. I förlängningen ger det en starkare självkänsla och självförtroende, säger Dona Hariri om boken.

För att boken ska bli ännu lättare att använda i skolan har vi tagit fram en lärarhandledning. Handledningen är utformad för att man antingen ska kunna läsa boken från pärm till pärm eller de kapitel man är särskilt intresserad av. För varje kapitel finns uppgifter och övningar under olika rubriker.

Lärarhandledningen är utformad med hänsyn till gymnasieskolans läroplan och har förutom fokus på samhällsfrågor och demokratiska rättigheter och skyldigheter även en del uppgifter som fungerar ämnesövergripande. Eleverna får utöver rena faktakunskaper möjlighet att tänka kritiskt, att granska information och att reflektera utifrån sina egna erfarenheter. Handledningen innehåller både enskilda uppgifter och diskussionsfrågor.

Ladda ner Fatta lagen lärarhandledning här!

Relaterat

Om boken

Många, särskilt unga, känner inte till sina rättigheter. Och de är inte medvetna om sina skyldigheter. Det menar juristen Dona Hariri som säger: Det är inte coolt att begå brott, det är coolare att kunna sin rätt.

Fatta lagen! är boken som gör lagen tillgänglig för alla. Till exempel förklarar den vad som är att förolämpa och vad som är förtal. Varför det aldrig är en bra idé att jobba svart eller vad samtycke till sex egentligen innebär. Om det räknas som misshandel när två personer har bestämt sig för att slåss eller om en polis har rätt att trycka upp dig mot en vägg och visitera dig.

Juridik anses ofta svårt och krångligt, men här kommer lagen förklarad på ett sätt som alla kan förstå. Unga blir ofta utsatta för brott och med hjälp av den här boken ska du veta vad som gäller när - eller helst innan - du hamnar i en rättssituation.

Områden som beskrivs är framför allt sådana som unga människor berörs av; immaterialrätt, sexualbrott, misshandel, väktares befogenheter, narkotika, olaga hot, stöld och diskriminering, men även juridik kring bostäder och civil olydnad.

Dona Hariri vill med den här boken ge alla medborgare rätten till sin rätt. Läs på och fatta lagen!

Läs mer

Dona Hariri

Fatta lagen!

Relaterade artiklar

6 november 2019

Fatta lagen – nu som lärarhandledning!