Blomsterur

Författare

Fredrik Nyberg

Blomsterur

Svenska

2000-03-10

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Lyrik

Författare

Publiceringsdatum

2000-03-10

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Häftad

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113007953

Antal Sidor

87

Vikt (kg)

0.147

Böcker av författaren

Om boken

"Så länge sedan blommans skede rådde
Så länge jag det allra minsta hänger kvar i livetförblir barnen såsom bundna invid leranOm en växt är oavhängigt ljusvad är då mörker"Fredrik Nybergs, nya bok, Ruiner. Andra häftet (XXIII–XLIV) består liksom den förra, Ruiner. Första häftet (I–XXII), av såväl poesi som prosa. I tre längre berättelser möter vi Richard som gång på gång såväl flyr från, som återinträder in i, det gemensamma, i kollektivet och i samhällsbygget. Berättelsen om Richard är insprängd mellan ett antal diktsviter och enskilda dikter som på olika sätt förhåller sig till det förgängliga, det försvinnande och det ohållbara. De talar om batterier, om Mose, om is och lera och mörknande insjöar, om gifter som sprids och liv som förskingras. Och inte minst om oro och längtan. Fredrik Nyberg debuterade med En annorlunda praktik 1998. Ruiner. Andra häftet (XXIII–XLIV) är hans tionde bok på Norstedts.

Läs mer

Fredrik Nyberg

Ruiner. Andra häftet (XXIII-XLIV)

Om boken

Ruiner Första häftet I-XXII utgör första delen i en tänkt serie av böcker som på olika vis är upptagen av en graviterande rörelse nedåt, mot undergången och underjorden. I bokens texter - som är ett växelbruk mellan poesi och prosa - står tillväxtens och framåtskridandets baksidor i fokus. Skildringar av nattliga besök på hemlighetsfulla, exklusiva klubbar, liksom utsiktslösa upptäcktsresor i upplysningens tjänst, varvas med mer poetiska partier där ruiner synas med en såväl saklig som figurlig blick.

Fredrik Nyberg är en av de mest framstående poeterna i sin generation, ständigt kritikerhyllad och flerfaldigt prisbelönt. Ruiner Första häftet I-XXII markerar en kursändring i, och en expansion av, författarskapet.

Läs mer

Ruiner

Fredrik Nyberg

Ruiner

Om boken

En offerzon är en plats som utöver det som där går att utvinna överhuvudtaget inte räknas. I Fredrik Nybergs diktsamling besöks och befolkas ett antal sådana i sig värdelösa orter. De finns överallt omkring oss, men också inne i diktarkroppen som rör sig, som skriver och agerar.

I mötet med dessa av oss människor offrade zoner uppstår ibland fantasier om riddare och lundar. Men lika ofta framträder en dikt som präglas av en mer saklig ton. Kommer isen också längre ut på viken att bära oss alla? Klockan är redan mycket. Solskenet är starkt och vasst. Diktaren backar in bilen i skuggan. Ser ni Fjärilen som lyfter ifrån grenen
Som fladdrar till
för att inte likna Stenen Vem försvinner först
in i Dimman
Färgar språkets lampa alla lika

Först förstörs vad Handen griper
För varje steg blir sikten sämre
Sitter Haren still
invid den brutna grenen
Glömmer handen vad den bräcker

Hur vittrar stenen då den vittrar
Hur leker Bin som vägrar lida
Man kan aldrig se vad andra drömmer
Tänk om allt gick sönder
och blev rättvist

Läs mer

Offerzonerna

Fredrik Nyberg

Offerzonerna

Om boken

Allt som slutar växa börjar ruttna.

Nu råder alls ingen tillväxt på ängen, säger Dom fattiga

som alls inte försvinner då ängen

försvinner.

Bara för att ängen försvinner

försvinner inte Dom som alltid sover i skogen.

En massa nerfallen frukt försvinner långsamt

ner i jorden.

Jag vet inte längre hur jag skall gestalta mitt hat

å min ängslan.


Slingorna & Undergången är den avslutande delen i en trilogi som tematiserar försvinnandets problematik. Den globala ekonomin, miljöförstörelsen och lupinerna omöjliggör en mängd andra, parallella, livsformer. Dikterna är ett möjligen desperat försök att via den poetiska skriften minnas och kvarhålla sådant som är av betydelse.

Nybergs förra diktsamling Att bli ved (2013) väckte mycket uppmärksamhet och belönades med bland annat Erik Lindegrenpriset och Gerard Bonniers lyrikpris. Avhandlingen Hur låter dikten? Att bli ved II var den första någonsin i ämnet litterär gestaltning.

Läs mer

Slingorna & undergången

Fredrik Nyberg, Leif Elggren

Slingorna & undergången

Om boken

Då ängsmarken är en naturtyp som tillhör en annan och idag helt överspelad ekonomi har dess betydelse och areal minskat dramatiskt de senaste 150 åren. Ängen försvinner och det är ett försvinnande som i sig drar med sig en hel räcka andra försvinnanden. Ängsblommorna försvinner. Fjärilsfladdret försvinner. De människor som står oss nära försvinner.

Att bli ved är en diktsamling i fyra delar, som kretsar kring ängens försvinnande och kring oiN och oiNs granne Nilofar. Och kring den omvärld som skapar ett alldeles specifikt tryck mot dessa huvudkaraktärers vardag. oiN och Nilofar ställer boken igenom en räcka frågor som ingen riktigt tycks kunna eller vilja besvara: Rinner blodet ut ur kroppen? Är benet armens motsats? Varför e det så svårt att finnas?

Att bli ved är Fredrik Nybergs sjätte diktsamling. Den utgör också ett inslag i Nybergs forskningsprojekt på Akademin Valand, Göteborgs universitet, rörande poesins akustiska dimensioner. Det är en bok som på ett ihärdigt vis tematiserar allt det som försvinner.

Också oiN försvinner. Men boken och dikterna i boken ger i sig inte upp. De försöker att hålla sig kvar. Att bli ved.

Läs mer

Att bli ved

Fredrik Nyberg

Att bli ved

Om boken

"Nio är slutet: Noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta och nio, men också början - de första 19 åren av mitt liv bodde jag på Minkvägen 9. Jag är född den tionde juni 1968. Det bör ha varit en torsdag eller en fredag (4+5 = 9) och samtidigt, liktidigt, samma dag, arbetade John Lennon i en studio i London med det ljudcollage som sedermera döptes till "Revolution 9" och som kom att ingå som näst sista spår på Beatles legendariska vita album.

Arbetet med boken Nio, nine, neun, neuf började nog med namnet, med hur Nio, nine, neun, neuf lät då jag läste det tyst för mig själv i septemberkylan. Och med frågan varför titeln på det nionde spåret på Sonic Youths nionde platta Washing Machine inte var upptagen på låtlistan på skivkonvolutets baksida. Nio är en formprincip som efterhand blev en livsprincip. Det är ingen slump att den av siffran nio så besatta tysk/franska författarinnan Unica Zürns tagna namn består av nio (5+4 = 9) bokstäver.
Stora delar av boken skrevs i en direkt närhet av två graviditeter (2 x 9 månader = 18 månader) och tillägnas därmed Amanda och Theodor. Nio, nine, neun, neuf går således att uppfatta som en delvis självbiografisk diktsamling där just de självbiografiska inslagen är satta under starkt tryck. Vad gjorde ni den nionde september 1999?"
Fredrik Nyberg

Pressröster:

"Jag tycker om denna bok. Den är smart, kanske emellanåt för smart. Men få idag skriver en så infallsrik och effektiv politisk dikt, lika vardaglig som subtil. Den sätter livet i gungning, om det inte redan var det före läsningen."
Anders Olsson, DN

"Fredrik Nybergs dikter övergår mitt förstånd, men stannar inte där: de ökar mitt förstånd."
Aase Berg, Expressen

"Texten är en skir ordvälling med en våldsam udd. Skarpa meningar blandas upp med ett vardagligt språk, med vardagliga interiörer, har en smak av politik, engagemang och förtvivlan. Pudrade i ett lager av ånger, vemod och precis där också en lust, en trög välvillig lust."
Matilda Södergran, Tidningen Kulturen

Läs mer

Nio, nine, neun, neuf

Fredrik Nyberg

Nio, nine, neun, neuf

Om boken

Fredrik Nybergs senaste diktsamling blir hans fjärde sedan debuten 1998 med En annorlunda praktik.
Det blir inte rättvist bara för att båda blundar består av fyra avdelningar, där den centrala sviten är en slags biografi över Linnélärljungen Pehr Osbeck (1723-1805), naturforskare och präst, samt över Nybergs morfar Axel Abring (1898-1943). Båda dessa var kyrkoherdar, med 200 års mellanrum, i Hasslövs församling i södra Halland. "Försvinner skillnaderna i döden? Är bristen på skillnader död?" är de centrala frågeställningarna här.

Ytterligare en diktsamling där Fredrik Nyberg visar att han nu definitivt har övergått från att vara ung och löftesrik till att etablera sig som en av de främsta lyrikerna i sin generation och en viktig förebild för kommande.

Läs mer

Det blir inte rättvist bara för att båda blundar

Fredrik Nyberg

Det blir inte rättvist bara för att båda blundar

Om boken

Fredrik Nybergs nya diktsamling Åren är en välkommen återkomst av en poet som snabbt gått från att vara ung och löftesrik till att vara etablerad och omtalad som en av de absolut främsta i sin generation. Det här är Fredrik Nybergs tredje diktsamling och med den prövar han ett nytt, lite fränare tonfall. Det är en diktsamling där tiden och datumet ? det som både alltid och aldrig återkommer ? har en helt central roll. Långa och korta, smutsiga och upphöjda dikter samsas i denna poetiska kalender. Dikterna är skrivna under tre år och tolv årstider. Samlingen är indelad i vår, sommar, höst och vinter och kan läsas kronologiskt genom åren eller årstid för årstid (vilket dock kräver lite bläddrande framåt och bakåt).

Läs mer

Åren

Fredrik Nyberg

Åren

Om boken

Denna diktsamling har en intrikat form och tydligt utmejslad idé. Det är dikter som är uppställda alfabetiskt ? två för varje bokstav (A-Z) ? där alla titlar består av ett latinskt växtsläktnamn och varje text har en förbindelse till detta namn/växt. Men interfolierat mellan denna ganska strikta ordning finns andra texter som löser upp »ordentligheten« och ger det hela en stark personlig röst. Boken inleds med ett citat av Bengt Emil Johnson: »Man kan nog bara anteckna det man varit med om. Upprätta en förteckning. Dikt, en sorts ordningssinne?« Kännare menar att han går i Sonnevis fotspår, men det är ändå alldeles eget. Fredrik Nyberg är ett stort löfte. Eller snarare: redan en stor poet. Han debuterade framgångsrikt 1998 med En annorlunda praktik.

Läs mer

Blomsterur

Fredrik Nyberg

Blomsterur

Nyheter

Foto: Emelie Asplund

15 mars 2024

Fredrik Nyberg utnämnd till årets Brunnslockspoet 2024

Nyheter