Äganderättens konsekvenser och grunder

Författare

Niclas Berggren

Nils Karlson

Äganderättens konsekvenser och grunder

Svenska

2005-11-17

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Nationalekonomi

Författare

Publiceringsdatum

2005-11-17

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Format

Häftad

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789175680651

Antal Sidor

260

Vikt (kg)

0.372

Ryggbredd (mm)

18

Höjd (mm)

210

Bredd (mm)

135

Böcker av författaren

Om boken

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har förändrad lagstiftning?

I Marknad och moral presenterar fyra världsledande forskare sin syn på hur marknader kan - och inte kan - betraktas som moraliska.

Läs mer

Niclas Berggren

Marknad och moral

Om boken

Enligt Erik Dahmén hade nationalekonomerna "låst in sig i verktygsboden". Han menade att intresset istället måste riktas mot den industriella utvecklingen, d.v.s. uppkomsten av nya varor, nya tekniker, nya organisationer och nya marknader och dessa nyheters kamp med och seger över äldre varor, metoder, etc.

I Erik Dahmén och det industriella företagandet belyser forskare från flera olika discipliner det dahménska perspektivet på tillväxt och ekonomisk utveckling ur ett framtidsperspektiv.

Läs mer

Erik Dahmén och det industriella företagandet

Dan Johansson, Nils Karlson, Bengt Mölleryd, Per Storm

Erik Dahmén och det industriella företagandet

Om boken

II resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen om det sjunkande politiska deltagandet och offentlig sektors bristande effektivitet. I Federalism på svenska analyserar tio statsvetare, jurister, historiker och nationalekonomer federalismens möjligheter och tillkortakommanden i dagens Sverige.

Läs mer

Federalism på svenska

Nils Karlson, Joakim Nergelius

Federalism på svenska

Om boken

Utvecklingskraft är något annat än konkurrenskraft, som kan ha sitt ursprung i förändrade prisrelationer, t.ex. devalveringar. God utvecklingskraft förenar konkurrenskraft med höga löner och vinster.

I antologin Svensk utvecklingskraft tillämpas begreppet i en analys av dagens ekonomi. Central är slutsatsen att det låga nyföretagandet och den höga åldern på de största företagen indikerar bristande utvecklingskraft.

Läs mer

Svensk utvecklingskraft

Dan Johansson, Nils Karlson

Svensk utvecklingskraft

Om boken

Trots dess avgörande betydelse för både hur ekonomin utvecklas och för enskilda människors möjligheter att forma sina liv, så är den privata äganderätten sannolikt en av samhällets mest missförstådda institutioner.

I Äganderättens konsekvenser och grunder presenterar nio forskare inom juridik, nationalekonomi, filosofi, ekonomisk historia och statsvetenskap en rad nya perspektiv på äganderättens betydelse för samhället.

Läs mer

Äganderättens konsekvenser och grunder

Niclas Berggren, Nils Karlson

Äganderättens konsekvenser och grunder

Om boken

Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet.

Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel saker eller utestängs från arbetskraften. Den andra huvudtesen är att skatter hotar vår värdighet, för vilken förmågan till att försörja sig spelar en viktig roll.

Läs mer

Skatter och värdighet

Dan Johansson, Nils Karlson, Richard Johnsson

Skatter och värdighet

Om boken

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar?

Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Att ekonomisk utveckling sker genom att det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse.

Läs mer

Den svenska tillväxtskolan

Dan Johansson, Nils Karlson

Den svenska tillväxtskolan

Om boken

Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering.

Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den samhälls- och rättsvetenskapliga forskningen om konsekvenserna av olika konstitutionella val, utifrån vilken författarna identifierar en rad centrala problem med tydlig konstitutionell grund.

Läs mer

Den konstitutionella revolutionen

Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius

Den konstitutionella revolutionen