Vinnare av Svensk Bokkonst 2019!

Datum

2 Oktober 2020

Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. För att fullfölja denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder.

En jury bestående av deltagare som är verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi har utsett 25 böcker som uppfyller kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation. Juryn premierar den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken.

I går delades årets priser ut och två Norstedts-titlar belönades.

Atlas av Aris Fioretos

Juryns motivering: ”En experimentell roman där en brokig samling referensmaterial samsas på ett väl avvägt och överskådligt sätt. Formgivningen utmanar genremässiga traditioner genom att låna formelement från encyklopedin. Ett annat innovativt inslag är att omslaget, som är en oliksidig kartong vänd med den obestrukna sidan utåt. Formgivaren är synliggjord i den här boken i en läs- och bläddervänlig, levande typografisk komposition och en bildlayout med väl avvägd tillämpning av färg i texten.”

Bokfakta: Författare: Aris Fioretos Förlagsredaktör: Annika Hultman Löfvendahl Formgivare: Birgit Schlegel Layout: Birgit Schlegel/Aris Fioretos Repro: JK Morris Tryckeri: Livonia Print Bokbinderi: Livonia Print

Bin och människor av Lotte Möller

Juryns motivering: ”Man nästan hör hur det surrar av bin när man öppnar den här boken. Det är tilltalande med en illustrerad fackbok i fyrfärg i romanformat och genomtänkt färgskala med honungsgult och svart. En välgjord textbok med rikt bildmaterial, som används i allt från helsidesbilder till vinjetter. En fin detalj är de anglofila inslagen i rubrikerna och vid kapitelbörjan. Pärmarna har både relieflack och foliering.”

Bokfakta: Författare: Lotte Möller Förlagsredaktör: Malin Bergman Formgivare: Annika Lyth Layout: Annika Lyth Repro: JK Morris Tryckeri: Livonia Print Bokbinderi: Livonia Print

Relaterat

Om boken

Allt började med en dödsannons i tidningen. En dag upptäckte Aris Fioretos att en arkivarie gått bort i hög ålder och utan anhöriga. Han skulle inte ha lagt Iris Frosts namn på minnet om det inte liknat ett han givit en bifigur i sin första roman. Nyfiken kontaktade han tidningen och fick numret till personen som satt in annonsen. När de möttes visade sig livet överträffa dikten. Den avlidna hade inte bara läst hans romaner om »den nya människan« kring förra sekelskiftet, utan även kommenterat dem. Vid sin död efterlämnade hon en plastkasse full med osorterade papper.

Nu föreligger dessa medicinhistoriska anteckningar i redigerat skick. Frost kastar ljus över gestalter som är betydligt mindre av påhitt än Fioretos sökt få läsare att tro. Hon skildrar sin egen mor vars öde tanklöst använts i andra syften, men också människor som får gåshud och varelser utan navel. Vissa lider av en »deformation av den sexuella instinkten«, andra tar första klivet på himlastegen eller söker det stoff av vilket själen är gjord. I detta laboratorium till bok samsas sedelärande berättelser med sakprosa, fabeln gör gemensam sak med urkunden. Atlas levandegör en parallellvärld intill förväxling lik vår egen.

Aris Fioretos har tillfogat för- och efterord, källor och bilder.

Samtidigt med Atlas utges romanerna Irma, 25, Sanningen om Sascha Knisch och Nelly B:s hjärta i reviderat skick i pocket.

Läs mer

Aris Fioretos

Atlas

Om boken

Nominerad till Augustpriset 2019!
Årets trädgårdsbok 2019!

I den här boken står relationen mellan människor och bin i centrum. Det blir en vindlande och stundtals stingslig resa från antiken till dagens biodlarvärld. Lotte Möller berättar vad man under historien ansett att vi människor kan lära av bina och skildrar bland annat den upphetsade debatten på 1700-talet om huruvida det är en drottning eller en kung som styr bisamhället. Hon beskriver livets gång i kupan och bland biodlare, bin i religion och revolution och den ädla konsten att känna skillnad på olika sorters honung. Vi får också följa grannkonflikter och bisvärmar som spårar ur.

Med en särskild blick för färgstarka karaktärer låter hon oss möta alltifrån en skjutglad kalifornisk biodlare, som rasar mot både mördarbin och bipolitik, till Rudolf Steiner och benediktinermunken Broder Adam, Buckfastbiets fader, som hamnar i konflikt med en ny abbot.

Förhållandet mellan människa och natur löper som en röd tråd genom boken: hur det har sett ut genom historien, men också hur det tar sig uttryck idag, när den oroväckande bidöden gör binas framtid mycket osäker. Vad händer då med oss?

Läs mer

Bin och människor

Lotte Möller

Bin och människor

Relaterade artiklar

Foto: Erik Abel

2 januari 2024

Våra nya böcker i januari