Kayo Mpoyi: Redan när hon föds har hon en skuld att betala till världen

Foto: Kajsa Göransson

Datum

11 Oktober 2022

Foto

Kajsa Göransson

Romanen En övning i revolution undersöker minne och historia – med tystnaden som fond.

Kayo Mpoyi debuterade 2019 med den prisbelönta romanen Mai betyder vatten. I den nya romanen En övning i revolution undersöker Kayo minne och historia och likt en arkeolog tolka sådant som aldrig berättades, en mors berättelse.

Vi lär känna Mor och hennes sex barn, däribland den yngsta, Kapi, som berättar. Kapis namn betyder “den som föddes efter det barn som dött”. På vilket sätt spelar namnets betydelse roll?

– Namnet bestämmer nästan hennes öde, upplyser världen om Kapis roll och position i livet. Redan när hon föds har hon en skuld att betala till världen. 

Hur kom du fram till bokens titel?

– Medan jag skrev på romanen läste jag om Augusto Boals De förtrycktas teater, samt Werewere Likings Theater/The Aesthetics of Necessity som båda handlar om att iscensätta vardagssituationer som träning för att utföra riktiga förändringar i livet. Den här berättelsen är en fiktion jag behövt bygga för att bearbeta en tystnad. Att iscensätta/hitta på en historia kan kanske bli ett sätt för mig och för andra i min sits att brygga och förhålla oss till tystnaden. I Boals fall skulle de förtryckta iscensätta ett förtryck de upplevde. I slutet av pjäsen skulle publiken komma med lösningar som sedan blev en del av pjäsen. Det var som en övning i revolution stod det i texten och jag fastnade för det. Men titeln kan betyda olika saker och allas olika tolkningar är rätt.

En av bokens centrala teman är just ”tystnaden”. Hur tar sig tystnaden till uttryck i romanen?

– Tystnaden finns egentligen utanför berättelsen. Tystnaden är uppkomsten till berättelsen. Tystnaden är anledningen till att berättelsen är berättad som den är, den första delen där vi lär känna mor via andras berättelser samt den långa andra delen som befinner sig i ett slags stillestånd och låtsas kunna berätta mors berättelse från hennes perspektiv. Tystnaden är med andra ord kolonialism, med andra ord ett patriarkalt förtryck eller ett internaliserande av och fortplantande av förkrossande ideal. Boken försöker förhålla sig till allt detta då berättelser, tankar eller känslor hos vissa grupper av människor – som kvinnor, barn och queera – inte får ta plats.

Relaterat

Om boken

Kapi är mors yngsta dotter, hennes namn betyder den som föddes efter det barn som dött. Hon kommer till livet med ett uppdrag, hon ska trösta mor. Kapi och hennes syster flyttar med mor till Sverige, till den lyckliga trångboddheten med kusinerna, till mors mor, Ma, den som Kapis far alltid velat hålla familjen borta från. Nu vill Ma att mor ska lämna honom, att hon ska tala om för de svenska myndigheterna att han är farlig, tyrannisk. Men allt är upp till mor och ingen vet vad hon tänker.
Kayo Mpoyi vill i sin andra roman undersöka minne och historia, likt en arkeolog söker den tolka sådant som aldrig berättades, en mors berättelse. Den handlar om en tystnad som upprepas generation efter generation. Om en kärlek som när och bryter ner. Om gemenskap, migration, arbete, om att föda och att tvätta. Och frågan som söker sitt svar är om fiktionen verkligen kan fylla tystnaden.

Läs mer

Kayo Mpoyi

En övning i revolution

Relaterade artiklar

Foto: Kajsa Göransson

11 oktober 2022

Kayo Mpoyi: Redan när hon föds har hon en skuld att betala till världen